Euonymus europaeus L.  
Family: Celastraceae
European Spindletree
Euonymus europaeus image